Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2022 11:43:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

viz příloha


Přílohy
- Blatnice pSvAnt 03 2022-212674 Vysvětlení ZD č. 1 podepsáno.pdf (273.37 KB)