Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"
Odesílatel Zdeněk Bořil
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2022 14:11:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvetleni-ZD-2.pdf (346.80 KB)