Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2022 09:50:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace_2

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 25.5.2022 pod č.j.: SPU 187863/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Sdělení zadavatele společně s dotazem uchazeče Vám zasíláme v příloze této zprávy.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Sdeleni_zadavatele_k_zadosti_o_vysvetleni_zadavaci_dokumentace_2.pdf (391.93 KB)