Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2022 17:13:33
Předmět Výzva k podání nabídek - Polní cesty Roučkovice

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38258.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina