Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2022 13:52:51
Předmět Sdělení zadavatele - oprava chyby v návrhu smlouvy o dílo

Dobrý den,
zadavatel Vám sděluje, že dnešního dne byla provedena výměna dokumentu v Zadávací dokumentaci - Návrh smlouvy o dílo. Oprava se týká Čl. V odst. 1, kdy je datum dokončení uveden do souladu s textem čl. 3.1.2 Zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina