Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 13:59:55
Předmět Výzva k podání nabídek - PC Úhořilka

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38037.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina