Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2022 13:11:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vážení účastníci,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- vysvetleni_ZD_6_Revnicov_D6_ep.pdf (314.88 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D6_202004012 - PC stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 zadání – kopie.xlsx (609.91 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D6_202004012 - Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 (zadání).xml (958.11 KB)