Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení R 188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice
Odesílatel Petra Žáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2022 14:13:25
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

V příloze zasíláme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace na základě dotazu dodavatele. Zároveň dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Petra Žáková
KPÚ pro Královéhradecký kraj


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1 R188 (el).pdf (224.92 KB)
- Upravená Zadávací dokumentace (el).pdf (843.35 KB)