Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2022 13:22:28
Předmět Výzva

Krajský pozemkový úřad Vás tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky na veřejnou zakázku - Větrolamy Sinutec a Jablonec u Libčevsi.
S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky ve ZPŘ.pdf (423.81 KB)