Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Hořičky
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2021 14:34:15
Předmět Výzva k podaní nabídky "Údržba HOZ Hořičky"

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Údržba HOZ Hořičky". Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Údržba HOZ Hořičky.pdf (373.19 KB)