Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2022,2023
Odesílatel Jiřina Kaštylová Škucová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 16:12:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám Výzvu k podání nabídky k výše uvedené VZMR.
S pozdravem
Jiřina Kaštylová Škucová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek LISTINNÁ PODOBA_ELEKTRONICKÁ PODOBA podepsaná.pdf (527.77 KB)