Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení KoPÚ v k.ú. Malonice - upřesnění přídělů
Odesílatel Michaela Šmolíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2021 10:21:12
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v příloze si Vám dovolujeme zaslat Změnu zadávací dokumentace č. 1.

Nová lhůta pro podání nabídek je do 29. 09. 2021 10:30 hodin


Přílohy
- 1) Změna ZD č. 1_MALONICE.pdf (376.08 KB)
- Upravená Příloha č. 3 – Položkový výkaz činností.xlsx (30.28 KB)
- Zakres_novy.zip (12.55 MB)