Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka
Odesílatel Zdeněk Bořil
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2021 12:34:22
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_KoPÚ Travna.pdf (515.82 KB)