Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení KoPÚ v k.ú. Malonice - upřesnění přídělů
Odesílatel Iva Vaníková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2021 11:31:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, dovolujeme si vám sdělit, že v dokumentech se již nachází dokumenty k veřejné zakázce KoPÚ v k.ú. Malonice-upřesnění přídělů.

Nedopatřením byly nahrány nesprávné soubory.