Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace PSZ Bystřany-Světice
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2021 15:11:27
Předmět Výzva k podání nabídek ve ZPŘ

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem - Realizace PSZ Bystřany-Světice.
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (363.79 KB)