Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2021 08:55:21
Předmět Výzva k podaní nabídky PD pasportizace a odstranění části Závlahy Metuje

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podaní nabídky na veřejnou zakázku s názvem "PD pasportizace a odstranění části Závlahy Metuje".
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva k podání nabídek PD - Závlahy Metuje.pdf (378.35 KB)