Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2021 10:35:12
Předmět Výzva

viz příloha


Přílohy
- kotelny Vyzva k podani nabidky 2021-253001 podepsáno.pdf (533.34 KB)