Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2021 15:57:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
v příloze uvádíme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k VZ s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky.
S pozdravem

Veronika Hejlová
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Vysvětlení č.2.pdf (309.88 KB)