Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N2 – měření PD
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 07:54:51
Předmět Výzva k podaní nabídky Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N2 - měření PD

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou pro podaní nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N2 - měření PD".
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N2 – měření PD.pdf (377.13 KB)