Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2021 14:33:39
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze předkládám odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_Seletice_IV_podepsano.pdf (327.54 KB)