Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně trvalé stabilizace po KoPÚ v k. ú. Smržovice
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 08:46:43
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
SPÚ, Pobočka Domažlice Vám v příloze zasílá Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně trvalé stabilizace po KoPÚ v k. ú. Smržovice". Přílohy k "Výzvě" jsou uvedeny v záložce "Zadávací dokumentace".

S pozdravem

Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_vytyčování po KoPÚ Smržovice_podpis.pdf (509.43 KB)