Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 13:35:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

technická kvalifikace - vzdělání vedoucího a zástupce vedoucího týmu
termín kolaudace


Přílohy
- Hovorany 08 2021-231548 vysvětlení ZD č.2 podepsáno.pdf (415.38 KB)