Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 11:26:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

technická kvalifikace - vzdělání člena týmu


Přílohy
- Hovorany 05 2021-228178 vysvětlení ZD č.1 podepsáno.pdf (408.50 KB)