Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1: KoPÚ Sezemice nad Loučnou
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 12:42:59
Předmět Změna zadávací dokumentace

Z důvodu novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1.6.2021 dochází ke změně zadávacích podmínek v bodě 16.10.1 Zadávací dokumentace týkající se změny způsobu zjišťování skutečného majitele.
Nové znění:
16.10.1 Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je právnickou osobou
16.10.1.1 Zjištění údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou
Pokud bude vybraným dodavatelem česká právnická osoba, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona z evidence skutečných majitelů. V případě, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby veden žádný údaj, bude zadavatel postupovat podle § 122 odst. 7 písm. a) zákona a vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, ze zadávacího řízení vyloučí.
16.10.1.2 Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je zahraniční právnickou osobou
Pokud bude vybraným dodavatelem zahraniční právnická osoba, je na základě výzvy zadavatele povinen předložit výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, je povinen předložit informace a doklady podle § 122 odst. 5 písm. a) a b) zákona. Nepředložení požadovaných informací a dokladů bude sankcionováno vyloučením účastníka zadávacího řízení.