Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
Odesílatel Jana Zikešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2021 16:08:20
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze zasíláme odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace spolu s opraveným soupisem prací k veřejné zakázce s názvem ,,Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany".

S pozdravem

Jana Zikešová
KPÚ pro Liberecký kraj


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (526.90 KB)
- 18-1 - Rekonstrukce polní cesty HPC C35 v k.ú. Holany (zadání).xml (259.42 KB)