Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD na „Stavba větrolamů TEO 1, TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“ včetně AD
Odesílatel Jakub Kalista
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2021 12:36:09
Předmět Výzva

Vážení,

přílohou Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD na „Stavba větrolamů TEO 1, TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“ včetně AD“.

S pozdravem,

Ing. Jakub Kalista
Pobočka Plzeň
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (402.18 KB)