Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje
Odesílatel Šlajchrt Jan
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2021 13:07:19
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
v příloze zasíláme Výzvu k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem: "Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje".


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek.pdf (412.36 KB)
- Přílohy k výzvě k podání nabídek.zip (25.18 MB)