Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – cesta C3
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2021 07:01:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
přikládáme odpověď k následujícímu dotazu:

Dotaz:
Žádáme o vysvětlení položky č. 34 591111111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého v množství 176,1000 m2 a položky č.35 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 v množství 37,0740 m2. Rozdíl v množství kostek je 139,026 m2. Jak bude tento rozdíl řešen? Zadavatel kostky dodá? Položka č. 35 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 je ve vzorovém řezu popsaná jako dlažební žulové kostky 80 mm. Jaké kostky mají být použité?

Odpověď:
Při aktualizaci rozpočtu na cenovou úroveň ÚRS 2021 01 došlo ke změně měrné jednotky z tuny na m2. Výkaz výměr zůstal neaktualizovaný. Budou použity kostky žulové 8/10. Výkaz výměr byl aktualizován na měrnou jednotku m2 (176,1).
Současně přikládáme upravenou Přílohu č. 3 - Soupisy stavebních prací prací (ve formátu xml, xlsx).


Přílohy
- Aktualizovaná Příloha č. 3 - Soupisy stavebních prací prací (xml, xlsx).zip (71.55 KB)