Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 14:10:20
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 9

Vážený dodavateli,
v příloze předkládáme změnu zadávací dokumentace č. 9 včetně nové přílohy k ZD č. 12 a nové přílohy č. 2 ZD.

S pozdravem

Beranová


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 9.pdf (344.60 KB)
- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk dokumentů předávaných v listinné podobě. – příloha č. 12 ZD.docx (28.80 KB)
- Příloha č. 2 – Obchodní podmínky ve formě závazného vzoru návrhu smlouvy – příloha č. 2 ZD.docx (141.64 KB)