Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice
Odesílatel Hana Kubešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 11:57:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci viz příloha.


Přílohy
- Doplnění ZD II - Báňovice-p.pdf (251.75 KB)
- Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk_oprava.docx (37.41 KB)
- Návrh smlouvy o dílo KoPÚ Báňovice_oprava.docx (142.10 KB)