Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – cesta C3
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 11:36:10
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vážení,
přikládáme odpověď k následující dotazům.

Dotaz č. 1:
Prosím Vás, žádáme o vysvětlení položky č. 24 Trativody z drenážních trubek. Domníváme se, že k dané položce chybí položky zemních prací - hloubení rýh, odvoz výkopku, poplatek za skládku, zásyp a obsyp potrubí.

Dotaz č. 2:
Prosím Vás, žádáme o vysvětlení položky č. 35 kostka dlažební žula velká 15/17 je v m2
Neměla by být jednotka tuna?

Dotaz č. 3:
Dle situace stavby v km 0,40370 – 0,444 90 je navržen povrch ze žulových kostek 15/17.
Kostky nejsou ničím ohraničené. Pouze zpevněnou krajnicí z drti.
Domníváme se, že tyto kostky je nutné ohraničit obrubníkem do betonu, aby nedošlo k jejich vodorovnému posunu.
Navrhne zadavatel nějaké řešení?


Odpověď č. 1:
Do rozpočtu byly přidány položky 132351104, 132451104 – hloubení rýh, do položek 162751137, 162751139, 171201201, 171201231 byla přidána kubatura zeminy z hloubení rýh. Zásyp, obsyp drenážního potrubí (včetně dodávky kameniva) je v položce 212752101.
Přílohou přikládáme doplněný soupis stavebních prací.

Odpověď č. 2:
Položka 58381008 je v cenové úrovni ÚRS 2021 01 v m2.

Odpověď č. 3:
V tomto úseku byl prioritní zájem ochránit kořenový systém stávající lípy, i za cenu méně dokonalého povrchu cesty. V km 0,410 00 – 0,430 00 bude pouze v nezbytně nutné míře ručně odstraněna humózní vrstva (položka 121112003). Pláň nebude zhutněna, nebude proveden trativod. Z těchto důvodů je použití jakýchkoliv tuhých konstrukcí nevhodné. Budoucí provozovatel počítá s drobnými opravami v tomto úseku.


Přílohy
- Opravená Příloha č. 3 - Soupisy stavebních prací prací (xml, xlsx).zip (71.78 KB)