Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 12:47:25
Předmět Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 8

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 8 (viz příloha)

S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 8.pdf (362.49 KB)
- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků - příloha č. 3 ZD.xlsx (30.77 KB)