Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
Odesílatel Iva Hrubá
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 11:50:55
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,
v příloze Vám posíláme výzvu k podání nabídky. Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele v záložce zadávací dokumentace.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (463.74 KB)