Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 10:40:15
Předmět Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 7 (viz příloha)

S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 7.pdf (355.89 KB)
- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění hlavních celků - příloha č. 3 ZD.xlsx (30.77 KB)