Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice
Odesílatel Jarmila Garlíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 13:01:59
Předmět Změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 1 - podepsáno.pdf (336.61 KB)
- 11_Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk.docx (37.24 KB)