Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov
Odesílatel Jaroslav Kristek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 10:53:39
Předmět Výzva k podání nabídek

Přílohy k Výzvě jsou ke stažení v oddílu Zadávací dokumentace.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek JPÚ Rančířov.pdf (468.43 KB)