Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice
Odesílatel Martina Hiršová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 10:51:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci viz příloha.


Přílohy
- Doplnění ZD - Báňovice-p.pdf (292.58 KB)
- Čestné prohlášení o papíru použitém pro tisk.docx (26.13 KB)