Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 08:56:33
Předmět Výzva k podání nabídek ve ZPŘ

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku - Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves (viz připojená Výzva).
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (368.16 KB)