Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje aplikací Servicedesk a Centrum aplikací
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 12:54:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
S pozdravem
Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsana.pdf (375.68 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (36.91 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (25.98 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení technické kvalifikace.docx (31.53 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.09 KB)
- Příloha č. 5 - návrh smlouvy.docx (172.89 KB)
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení odpovědné zadavání.docx (27.01 KB)