Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu "Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka"
Odesílatel Jaroslav Kristek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 11:37:07
Předmět Výzva k podání nabídek

Přílohy k výzvě jsou uloženy v oddílu Zadávací dokumentace.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek PD+AD Myslůvka.pdf (360.44 KB)