Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Beranová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2021 15:54:15
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (viz příloha)

S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.pdf (378.06 KB)