Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 11:57:51
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Vážení uchazeči,
na základě žádosti uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace Vám zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (viz příloha)

S pozdravem Ivana Beranová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (406.60 KB)
- Příloha č. 1 - návrh SoD.docx (141.32 KB)
- Příloha č. 2 - Položkový výkaz činností.xlsx (29.28 KB)