Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná
Odesílatel Jana Zikešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2021 12:57:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze zasíláme odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem ,,Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná".

S pozdravem

Jana Zikešová
KPÚ pro Liberecký kraj


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek.pdf (377.98 KB)
- Příloha č. 6 Smlouva o dílo (projektová dokumentace s GTP).docx (83.24 KB)