Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - TDS a koordinátor BOZP
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 09:01:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na VZMR - Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - TDS a koordinátor BOZP. Přílohy Výzvy jsou uloženy v sekci Zadávací dokumentace. Za podané nabídky děkujeme. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- 2021_VZ9_Lužec n.Vlt._VC6_TDS_KoBOZP-Výzva k podání nabídek EL_podepsano.pdf (384.83 KB)