Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná
Odesílatel Jana Zikešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 13:42:32
Předmět Výzva

Vážení,

dovolujeme si Vás přiloženou Výzvou k podání nabídky vyzvat k účasti ve výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Kompletní zadávací dokumentace je veřejně přístupná v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele - el. nástroji E-ZAK.

S pozdravem

Jana Zikešová
KPÚ pro Liberecký kraj


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (483.13 KB)