Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty C2, C15, příkopy a zemní val v k. ú. Cakov
Odesílatel Hana Minářová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 13:19:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení ZD č. 1 k výše uvedené VZ.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_Cakov.pdf (309.63 KB)