Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II.
Odesílatel Jana Zajícová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 09:54:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvetleni_ZD_c_1_ASPU.pdf (202.42 KB)