Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2021
Odesílatel Jana Hynková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 08:32:10
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek_podepsan.pdf (473.49 KB)