Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavba polní cesty C 123 v k.ú. Dobré Pole
Odesílatel Marika Chválová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2021 10:15:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky podepsaná.pdf (591.75 KB)