Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 - TDS a koordinátor BOZP
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2021 08:42:45
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé, zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na VZMR - Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 - TDS a koordinátor BOZP. Přílohy Výzvy jsou uloženy v sekci Zadávací dokumentace. Za podané nabídky děkujeme. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- 2021_VZ3_Nebužely_C4_C5_TDS a KoBOZP_Výzva k podání nabídek EL_el_podepsano.pdf (386.74 KB)